תקנון השכרת גלשן/סאפ

 1. ניתן להשכיר ציוד גלישה אך ורק מגיל 18
 2. שימוש בציוד הגלישה המושכר לילדים ונוער מתחת לגיל 18 באחריות הורים ו/או מלווים בלבד.
 3. יש להישמע להוראות צוות ההדרכה, מצילי החוף והפיקוח העירוני.
 4. חל איסור על כניסה למים ברוחות מזרחיות העולות על 10 קשרים.
 5. חל איסור על כניסה למים במהלך סערות בעונת החורף.
 6. יש להקפיד על שמירת מרחק מהמתרחצים ומגולשים אחרים.
 7. הכניסה למים הינה בהתאם לתנאי הים ויכולת הגולש.
 8. חל איסור על כניסה לשטח הרחצה המוכרז בסמוך לסוכת המציל.
 9. אין להשאיר חפצי ערך ללא השגחה, הנהלת המועדון אינה אחראית על גניבה או אובדן מכל סוג שהוא.
 10. בעת החזרת ציוד לאחסנה אנא וודאו שהוא שטוף, ממוקם בצורה בטיחותית וליש קשור לגלשן.
 11. הציוד הינו באחריות המלאה של המשתמש. במידה ולציוד גלישה שהשכרתם יגרם נזק תצטרכו לשלם עליו.
 12. חיוב התשלום ממשיך כל עוד לא הסתיים השירות.
 13. חיוב התשלום מתבצע לפי שעה עגולה ולא חלקי שעה.
 14. איני סובל/ת מכל בעיה רפואית או בריאותית המונעת ממנו/ה להשתתף בפעילות גלישה בים ומחוצה לו.
 15. אני מאשר/ת כי אני בעל/ת ידע בסיסי בשחייה
 16. אני מצהיר/ה, כי ידוע לי, שספורט הגלישה הינו פעילות ספורטיבית אשר עלולה לגרום כמו כל פעילות ספורט, באופן טבעי, לפגיעות גוף שונות , וזאת כחלק מפעילות הגלישה והסיכונים הטבעיים הנובעים מפעילות זו.
 17. מאחר ומצב בריאותי תקין ומתאים לספורט הגלישה, אני מצהיר, כי ידוע לי שמועדון הגלישה אינו אחראי לכל נזק גופני ו/או אחר שייגרם לי או לצד שלישי עקב הפעילות, וכי אין לי ולא תהיה לי כל דרישה מן המועדון בגין מקרה פגיעה שייגרם עקב הפעילות.
 18. סימון בתיבה הינו תחליף להסכמתי וחתימתי.

אישור תקנון השכרת ציוד

Rentals Regulations

 • פרטי המאשר/ת

 • Please enter a number from 10 to 99.