כדי לחסוך בעלות ההסעה אנו ממליצים לעשות carpool שיתוף הסעות בין ההורים. נשמח לעזור לכם בנושא ולקשר בין הורים שחפצים לעשות זאת.
תחבורה ציבורית לחוף בקווים 7, 623 ,31. אפשר גם להגיע  בתחבורה ציבורית לקניון עיר ימים ואז לקחת מונית שירות לחוף.
ניתן להגיע לקייטנות הגלישה של ביה"ס לגלישה גל-ים גם באמצעות הסעות.
אנו משתמשים בשירותה של גלגל אקספרס , חברה גדולה וידועה שפועלת על פי תקנות של משרד התחבורה.

בקיץ מתקיימות הסעות ברוב השבועות, עדיין ההסעה הלוך ושוב מותנית במספר המשתתפים. במידה ולא תהיה הרשמה מספקת באותו מחזור להסעה לא תתקיים הסעה והחניך יזוכה בכ"א במלוא מחיר ההסעה בתחילת הקייטנה.
לישובים הבאים יש צורך במינימום 5 נוסעים: כפר סבא,רעננה ובת חפר.

  •  ניתן להירשם להסעה הלוך/חזור/2 כיוונים
  • לכל הסעה מצורף מדריך מלווה למעט להסעות של רכב מתחת ל 16 חניכים.
  • התחנות נקבעות במרחק של עד 600 מטר מכתובת חניך.
  • התחנה היא גם נקודת איסוף וגם פיזור
  • יום לפני תחילת הקייטנה מפורסם בעמוד זה כתובות התחנות מועד האיסוף, שם ומ'ס טלפון של המלווה
  • יש להמתין בזמן בתחנה מכיוון שלא נוכל להמתין למאחרים
  • על החניכים להצטייד בבגדי החלפה מכיוון שלא ניתן לעלות להסעה עם בגדי ים
  • בתקופה של ריחוק חברתי חובה על הילדים ללבוש מסיכה כל הנסיעה. מי שלא יקיים את ההוראה לא יוכל השתמש בהסעה ולא יקבל החזר כספי.
  • כמות ילדים תופחת בהסעה. רכב10 כמות ילדים עד 5, רכב14 כמות ילדים עד 10, רכב20 כמות ילדים עד 16.
  • במידה וחניך נעדר מפעילות מכל סיבה לא ניתן יהיה להחזיר את כספי ההסעה ולא לקבל הסעה חליפית בימים אחרים

פריסת הסעות

להלן רשימת הישובים מהם מתבצעת הסעה. ישובים שלא מופיעים ברשימה יש צורך לבדוק טלפונית אם ניתן לבצע הסעה מאותו ישוב

הסעה 1     
הלוךגילימכנסאבן יהודהההדרים 3 תחנת אוטובוס08:00
הלוך חזורלורןחןאבן יהודהההדרים 139 תחנת אוטובוס08:00
הלוך חזורגונימור מירוןאבן יהודההבנים 46 תחנת אוטובוס08:00
חזוררומיניראבן יהודההעצמאות 45 תחנת אוטובוס
הלוך חזורלוטםשרמןאבן יהודההעצמאות 45 תחנת אוטובוס08:10
הלוך חזורליאורדודאבן יהודההעצמאות 45 תחנת אוטובוס08:10
הלוך חזורמאיהברקואבן יהודהבאר גנים 29 תחנת אוטובוס08:10
הלוך חזורעדןאלנקוהאבן יהודהשרון 68 מרכז פיס08:10
הלוך חזוראדםהר נבואבן יהודהשרון 68 מרכז פיס08:10
הלוך חזוראוריהאדריאבן יהודהשרון 68 מרכז פיס08:10
הלוך חזורנועםברקוביץאבן יהודהשרון 68 מרכז פיס08:10
חזורתומראנגלאבן יהודהשרון 68 מרכז פיס
הלוך חזורדפנהמנשנפרוינדבית יהושעבית ספר ויצמן08:20
הלוך חזוריובלפינקלרבית יהושעבית ספר ויצמן08:20
הסעה 2
הלוך חזוריריןחגאגכפר יונהעולי הגרדום 133 תחנת אוטובוס07:50
הלוך חזורניריגנישכפר יונהאהבת אדם 14 תחנת אוטובוס07:50
הלוך חזורמעייןנחמיאסכפר יונהשדרות מנחם בגין 51 תחנת אוטובוס07:50
הלוך חזוראודיהנעיםכפר יונהשדרות מנחם בגין 51 תחנת אוטובוס07:50
הלוך חזוררונישרוןכפר יונהשדרות מנחם בגין 51 תחנת אוטובוס07:50
הלוך חזורעדןרחמיןכפר יונהצלף 1 תחנת אוטובוס08:00
הלוך חזורתהלמינקוביץנתניהאפרים 508:20
חזוראמרירונןנתניהמודעי יצחק 1
הלוךאלוןגרשמןנתניהבי"ס רזיאל כניסה ר'ח חבצלת החוף08:30
הסעה 3
הלוך חזורסהרדותןפרדסיההרמב"ם 13 חניה08:00
הלוך חזורסיוןכהן-צורפרדסיההרמב"ם 13 חניה08:00
הלוך חזורענברשפסהפרדסיההרמב"ם 13 חניה08:00
הלוך חזורעידובן חייםפרדסיההרמב"ם 13 חניה08:00
הלוך חזורסהרדותןפרדסיההרמב"ם 13 חניה08:00
הלוך חזוריפתחאמרפרדסיההרמב"ם 13 חניה08:00
הלוך חזורבןצרפתיפרדסיההרמב"ם 13 חניה08:00
הלוך חזורעופריסגלפרדסיההכרמל 2008:00
הלוך חזורשירומנופרדסיההרימון 42 מרכז מסחרי08:00
חזוראורילהבפרדסיההרימון 42 מרכז מסחרי
הלוך חזוראוריאשלפרדסיההרימון 42 מרכז מסחרי08:00
הלוך חזוראורקוךפרדסיההרימון 42 מרכז מסחרי08:00
הלוך חזורשירהגריןפרדסייההרימון 42 מרכז מסחרי08:00
הסעה 4
הלוך חזורנטלירוטרעננהיהודה עמיחי 807:30
הלוך חזוראיהכהןרעננהשושנה דמארי 2007:30
הלוך חזורתמרעוזררעננהיאנוש קורצאק 807:40
הלוך חזוריובלגלמןכפר סבאששת הימים 32 תחנת אוטובוס07:45
הלוך חזורעידןגלמןכפר סבאששת הימים 32 תחנת אוטובוס07:45
הלוך חזורמיכאלשרוןכפר סבאצביה לבוטקין 16 בי"ס בן גוריון07:50
הלוך חזורליהיאעמירכפר סבאצביה לבוטקין 16 בי"ס בן גוריון07:50
הלוך חזורגיאעמירכפר סבאצביה לבוטקין 16 בי"ס בן גוריון07:50
הלוך חזורנטעדודכפר סבאצביה לבוטקין 16 בי"ס בן גוריון07:50
הלוך חזורזוהרחלפוןכפר סבאצביה לבוטקין 16 בי"ס בן גוריון07:50
הלוך חזורמייהביטוןכפר סבאצביה לבוטקין 16 בי"ס בן גוריון
הלוך חזוראיתיסמדריכפר סבאאזר 36 תחנת אוטובוס07:50
הלוך חזוראביהסמדריכפר סבאאזר 36 תחנת אוטובוס07:50
הלוך חזוריהונתןגרינברגכפר סבאהכרמל 2007:50
הלוך חזורגאיהבן עזראכפר סבאהזמיר 13 תחנת אוטובוס08:00
הלוך חזוראלהמיכאליכפר סבאהזמיר 13 תחנת אוטובוס08:00
הלוך חזורנועהגולןכפר סבאאנגל 4 תחנת אוטובוס08:10
הסעה 5
הלוך חזוררותםברצורןשדרות יצחק רבין 11 תחנת אוטובוס08:00
הלוך חזורהילינשיאצורןשדרות יצחק רבין 11 תחנת אוטובוס08:00
הלוך חזורעומראשרצורןשדרות יצחק רבין 11 תחנת אוטובוס08:00
הלוך חזורעומרבן חייםצורןשדרות יצחק רבין 11 תחנת אוטובוס08:00
הלוך חזוריהונתןסלומןצורןדרך לב השרון 1 תחנת הסעה08:00
הלוך חזורניתאיוקסלמןצורןדרך לב השרון 1 תחנת הסעה08:00
הלוך חזורזיובן ניסןצורןהחרוב 14 תחנת אוטובוס08:00
הלוך חזוראורבן ניסןצורןהחרוב 14 תחנת אוטובוס08:00
הלוך חזורבארימירמוביץצורןהחרוב 14 תחנת אוטובוס08:00
הלוך חזוריהליליאוןצורןהחרוב 14 תחנת אוטובוס08:00
הסעה 6
הלוך חזורנעמהארנסוןקדימההורדים 4908:00
הלוך חזורקאיליביןקדימההורדים 4908:00
הלוך חזוראילזלטוקרילובקדימההורדים 4908:00
הלוך חזורנבואביאלקדימהזבוטינסקי 8 תחנת אוטובוס08:00
הלוך חזורמעייןגלעדיקדימהשדרות בן צבי 29 תחנת אוטובוס08:00
הלוך חזוראלהעיניקדימהשדרות בן צבי 29 תחנת אוטובוס08:00
הלוך חזוראילןדימנשטייןקדימהרמז 5808:00
הלוך חזורבןלויטץקדימהרמז 5808:00
הלוך חזורמעייןאזרחיקדימההרצל 40 תחנת אוטובוס08:00
הלוך חזורנועםברוטרקדימההרצל 40 תחנת אוטובוס08:00
הלוך חזוראיתמרחלבניקדימההרצל 40 תחנת אוטובוס
הסעה 7
הלוך חזוראביגילפולונסקיתל מונדהפרדס 56 קריית חינוך רבין08:00
הלוך חזורגיליאקלרתל מונדהפרדס 56 קריית חינוך רבין08:00
הלוך חזוראלהרילאובתל מונדהפרדס 56 קריית חינוך רבין08:00
הלוך חזוראיתיהיימןתל מונדהנוטע 1 בי"ס נוף מולדת08:00
הלוך חזורליאםלויתל מונדאבני חן 52 בכיכר08:00
הלוך חזורעמיתכהןתל מונדאבני חן 52 בכיכר08:00
הלוך חזורדניאלהררתל מונדאבני חן 52 בכיכר08:00
הלוך חזורעידוגנורתל מונדאבני חן 52 בכיכר08:00
הלוך חזוראוריןרזמשמרתריח הצרכניה08:10