כדי לחסוך בעלות ההסעה אנו ממליצים לעשות carpool שיתוף הסעות בין ההורים. נשמח לעזור לכם בנושא ולקשר בין הורים שחפצים לעשות זאת.
ניתן להגיע לקייטנות הגלישה של ביה"ס לגלישה גל-ים גם באמצעות הסעות.
אנו משתמשים בשירותה של גלגל אקספרס , חברה גדולה וידועה שפועלת על פי תקנות של משרד התחבורה.

בקיץ מתקיימות הסעות ברוב השבועות, עדיין ההסעה הלוך ושוב מותנית במספר המשתתפים. במידה ולא תהיה הרשמה מספקת באותו מחזור להסעה לא תתקיים הסעה והחניך יזוכה בכ"א במלוא מחיר ההסעה בתחילת הקייטנה.
לישובים הבאים יש צורך במינימום 5 נוסעים: כפר סבא,רעננה ובת חפר.

  •  ניתן להירשם להסעה הלוך/חזור/2 כיוונים
  • לכל הסעה מצורף מדריך מלווה למעט להסעות של רכב מתחת ל 10 חניכים.
  • התחנות נקבעות במרחק של עד 600 מטר מכתובת חניך.
  • התחנה היא גם נקודת איסוף וגם פיזור
  • יום לפני תחילת הקייטנה מפורסם בעמוד זה כתובות התחנות מועד האיסוף, שם ומ'ס טלפון של המלווה
  • יש להמתין בזמן בתחנה מכיוון שלא נוכל להמתין למאחרים
  • על החניכים להצטייד בבגדי החלפה מכיוון שלא ניתן לעלות להסעה עם בגדי ים
  • בתקופה של ריחוק חברתי חובה על הילדים ללבוש מסיכה כל הנסיעה. מי שלא יקיים את ההוראה לא יוכל השתמש בהסעה ולא יקבל החזר כספי.
  • כמות ילדים תופחת בהסעה. רכב10 כמות ילדים עד 5, רכב14 כמות ילדים עד 10, רכב20 כמות ילדים עד 16.
  • במידה וחניך נעדר מפעילות מכל סיבה לא ניתן יהיה להחזיר את כספי ההסעה ולא לקבל הסעה חליפית בימים אחרים

פריסת הסעות

להלן רשימת הישובים מהם מתבצעת הסעה. ישובים שלא מופיעים ברשימה יש צורך לבדוק טלפונית אם ניתן לבצע הסעה מאותו ישוב

   ישוב   
הלוך חזוראיתיגרטנברגאבן יהודההשרון 68 מפעל הפיס07:50
הלוך חזורגאיהטלמוראבן יהודההשרון 68 מפעל הפיס07:50
חזורתומראנגלאבן יהודההשרון 68 מפעל הפיס07:50
הלוך חזורלורןחןאבן יהודהההדרים 127 תחנת אוטובוס07:50
הלוך חזורנטעליבסאבן יהודהההדרים 127 תחנת אוטובוס07:50
הלוך חזורמאיהברקואבן יהודהבאר גנים 54 בכיכר08:00
הלוך חזורירדןאליאסאבן יהודהבאר גנים 54 בכיכר08:00
הלוך חזורתוםסגלצורןדרך לב השרון 31 תחנת אוטובוס07:45
הלוך חזורזיולויצורןהחרוב 14 תחנת אוטובוס07:45
הלוך חזוריוליארדיטיקדימה צורןש'ד בן צבי 49 תחנת אוטובוס07:55
הלוך חזורמוריהראובןקדימההרצל 40 תחנת אוטובוס07:55
הלוך חזוראלינהשינדרנתניהבי"ס רזיאל08:10
הלוך חזורליהברנשטיין הרלבכפר סבאהשמחה 9 תחנת אוטובוס07:40
הלוך חזורנועהגולןכפר סבאאנגל 42 תחנת אוטובוס07:45
הלוך חזורעמיתגולןכפר סבאאנגל 42 תחנת אוטובוס07:45
הלוך חזורטליהרפפורטתל מונדבי"ס נוף ילדות נוטע 108:00
הלוך חזורשליושראלתל מונדבי"ס נוף ילדות נוטע 208:00
הלוך חזורגיאאפריאטתל מונדהפרדס 56 קריית חינוך רבין08:00
הלוך חזוראוריאורוןתל מונדהפרדס 56 קריית חינוך רבין08:00
הלוך חזורליאוריצחקיתלמונדהפרדס 56 קריית חינוך רבין08:00
הלוך חזורנועםאורוןתלמונדהפרדס 56 קריית חינוך רבין08:00
חזוראלונהמלאךחירותהכרם 6
חזורגאיהכרמימשמרת
חזורמאיצורףמשמרת
חזוראיהפלומיןמשמרת