כדי לחסוך בעלות ההסעה אנו ממליצים לעשות carpool שיתוף הסעות בין ההורים. נשמח לעזור לכם בנושא ולקשר בין הורים שחפצים לעשות זאת.
תחבורה ציבורית לחוף בקווים 7, 623 ,31. אפשר גם להגיע  בתחבורה ציבורית לקניון עיר ימים ואז לקחת מונית שירות לחוף.
ניתן להגיע לקייטנות הגלישה של ביה"ס לגלישה גל-ים גם באמצעות הסעות.
אנו משתמשים בשירותה של גלגל אקספרס , חברה גדולה וידועה שפועלת על פי תקנות של משרד התחבורה.

בקיץ מתקיימות הסעות ברוב השבועות, עדיין ההסעה הלוך ושוב מותנית במספר המשתתפים. במידה ולא תהיה הרשמה מספקת באותו מחזור להסעה לא תתקיים הסעה והחניך יזוכה בכ"א במלוא מחיר ההסעה בתחילת הקייטנה.
לישובים הבאים יש צורך במינימום 5 נוסעים: כפר סבא,רעננה ובת חפר.

  •  ניתן להירשם להסעה הלוך/חזור/2 כיוונים
  • לכל הסעה מצורף מדריך מלווה למעט להסעות של רכב מתחת ל 16 חניכים.
  • התחנות נקבעות במרחק של עד 600 מטר מכתובת חניך.
  • התחנה היא גם נקודת איסוף וגם פיזור
  • יום לפני תחילת הקייטנה מפורסם בעמוד זה כתובות התחנות מועד האיסוף, שם ומ'ס טלפון של המלווה
  • יש להמתין בזמן בתחנה מכיוון שלא נוכל להמתין למאחרים
  • על החניכים להצטייד בבגדי החלפה מכיוון שלא ניתן לעלות להסעה עם בגדי ים
  • בתקופה של ריחוק חברתי חובה על הילדים ללבוש מסיכה כל הנסיעה. מי שלא יקיים את ההוראה לא יוכל השתמש בהסעה ולא יקבל החזר כספי.
  • כמות ילדים תופחת בהסעה. רכב10 כמות ילדים עד 5, רכב14 כמות ילדים עד 10, רכב20 כמות ילדים עד 16.
  • במידה וחניך נעדר מפעילות מכל סיבה לא ניתן יהיה להחזיר את כספי ההסעה ולא לקבל הסעה חליפית בימים אחרים

פריסת הסעות

להלן רשימת הישובים מהם מתבצעת הסעה. ישובים שלא מופיעים ברשימה יש צורך לבדוק טלפונית אם ניתן לבצע הסעה מאותו ישוב

הסעה 1   תחנה  
הלוך חזורעומרפוראבן יהודהשרון 68 מפעל הפיס08:00
הלוך חזוראורגבורהאבן יהודהשרון 68 מפעל הפיס08:00
הלוך חזורליאורוינשטייןאבן יהודהשרון 68 מפעל הפיס08:00
הלוך חזוריפתחדותןאבן יהודהשרון 68 מפעל הפיס08:00
הלוך חזורנעמי יפהגיידהאבן יהודהההדרים 3 תחנת אוטובוס08:00
הלוך חזוראיתןגיידהאבן יהודהההדרים 3 תחנת אוטובוס08:00
הלוך חזוררומיכהןאבן יהודהההדרים 83 תחנת אוטובוס08:00
הלוך חזורמיכלמעיןאבן יהודהההדרים 83 תחנת אוטובוס08:00
הלוך חזורינאיטננבאוםאבן יהודהההדרים 127 תחנת אוטובוס08:00
הסעה 2
הלוך חזורגילימודעירעננהארלוזורוב 3507:30
הלוך חזוררוניאלסטרהוד השרוןנחשון 6 בי"ס אריאל שרון07:45
הלוך חזורמאיהשוורץהוד השרוןנחשון 6 בי"ס אריאל שרון07:45
הלוך חזורתוםפיפרכפר סבאבן גוריון 34 תחנת אוטובוס07:50
הלוך חזורדניאלדונייבסקיכפר סבאבן גוריון 34 תחנת אוטובוס07:50
הלוך חזוראמהפוירשטייןכפר סבאבן גוריון 34 תחנת אוטובוס07:50
הלוך חזורנדברזניקכפר סבאבן גוריון 34 תחנת אוטובוס07:50
הלוך חזוראלהכחלוןכפר סבאבן גוריון 34 תחנת אוטובוס07:50
הלוך חזורעפריקוטלרסקיכפר סבאזמיר 13 תחנת אוטובוס08:00
הלוך חזורנוגהליברכפר סבאיערה 4 בי"ס סורקיס08:10
הלוך חזוראליבוקרהכפר סבאיערה 4 בי"ס סורקיס08:10
הלוך חזוראורימשעןכפר סבאהשמחה 9 תחנת אוטובוס08:10
הלוך חזורשחררוזןבצרהמחלף בצרה דוכן תותים08:20
הלוך חזורזיורוזןבצרהמחלף בצרה דוכן תותים08:20
הלוך חזורמאיהגריןבצרהמחלף בצרה דוכן תותים08:20
הסעה 3
הלוך חזורבניהגדז'נתניההחרמון 508:00
הלוך חזוריהונתןעזריהנתניההנופר 10 בי"ס שימרית08:00
הלוך חזוראפקנוינתניההנופר 10 בי"ס שימרית08:00
הלוך חזורמיקהטיגר אזולאינתניההנופר 10 בי"ס שימרית08:00
הלוך חזוראיתיהורטיגנתניההנופר 10 בי"ס שימרית08:00
הלוך חזורעמיתלבוביץנתניהאייר 3 בית גיא08:00
הלוך חזוראלוןגזיתנתניהמלאכה 45 בנק פועלים08:00
הסעה 4
הלוך חזורליביפורקושפרדסיהשבזי 307:30
הלוך חזורזהרואזנהצורןהנירים 1907:45
הלוך חזורטוהרדודקדימה-צורןהדסים 55 בי"ס עודד ראור08:00
הלוך חזורגלהרצמןקדימה צורןהארז 39 תחנת אוטובוס08:00
הלוך חזורארבלתאומיקדימהשדרות בן צבי 49 תחנת אוטובוס08:00
הסעה 5
הלוך חזורעידופורתעין ורדשיזף פינת הדרור07:50יום א ללא איסוף
הלוך חזורדניאלכהןעין ורדשיזף פינת הדרור07:50
חזורנועם בן דבבן דבתל מונדהפרדס 56 בי"ס רבין
חזורשדהמשמעותתל מונדהפרדס 56 בי"ס רבין
חזוריוגבלבנוןתל מונדהפרדס 56 בי"ס רבין
הלוך חזורנועםאורוןתל מונדהפרדס 56 בי"ס רבין08:00
הלוך חזוראוריאורוןתל מונדהפרדס 56 בי"ס רבין08:00
הלוך חזוראיתיזלץתל מונדאבני חן 32 בכיכר08:00
הלוך חזורברישראליתל מונדאבני חן 32 בכיכר08:00
הלוך חזורנועהמאזוזתל מונדאבני חן 32 בכיכר08:00
הלוך חזוראלהקופרמןתל מונדאבני חן 32 בכיכר08:00
הלוך חזוריובלשטרןתל מונדאבני חן 32 בכיכר08:00
הלוך חזורעידוגנורתל מונדאבני חן 32 בכיכר08:00
הלוך חזורדניאלהררתל מונדאבני חן 32 בכיכר08:00
הלוך חזורדניאלנחוםתל מונדאבני חן 32 בכיכר08:00
הלוך חזורעמיתשושןתל מונדאבני חן 32 בכיכר08:00
הלוך חזורארבלקצירחירותהפרדס 3508:10
הלוך חזורגאיהשפרחירותהפרדס 3508:10
הלוך חזוריולימאירחירותהפרדס 3508:10
הסעה 6
הלוך חזורבנימיןתורגמןתל מונדהנוטע 1 בי"ס נוף ילדות08:10
הלוך חזורגיאטררתל מונדהנוטע 1 בי"ס נוף ילדות08:10
הלוך חזורעומרזיותל מונדהנוטע 1 בי"ס נוף ילדות08:10
הלוך חזורהיליסמואלסוןתל מונדהנוטע 1 בי"ס נוף ילדות08:10
הלוך חזורגורזנגותל מונדהנוטע 1 בי"ס נוף ילדות08:10
הלוך חזורנגהישראליתל מונדהנוטע 1 בי"ס נוף ילדות08:10
הלוך חזורדניאליוקבתל מונדהנוטע 1 בי"ס נוף ילדות08:10
הלוך חזוראיתמרגולניתל מונדהנוטע 1 בי"ס נוף ילדות08:10
הלוך חזורמיכאלגולניתל מונדהנוטע 1 בי"ס נוף ילדות08:10
הלוך חזורעידוליבליךתל מונדהנוטע 1 בי"ס נוף ילדות08:10
הלוך חזוריערפאריתל מונדהנוטע 1 בי"ס נוף ילדות08:10
הלוך חזוררועישחרתל מונדהנוטע 1 בי"ס נוף ילדות08:10
הלוך חזורגילישקלארתל מונדהנוטע 1 בי"ס נוף ילדות08:10
הלוך חזורנועםגלםתל מונדהנוטע 1 בי"ס נוף ילדות08:10
הלוך חזורתומרסותל מונדהנוטע 1 בי"ס נוף ילדות08:10
הלוך חזוראלוןזקסתל מונדהנוטע 1 בי"ס נוף ילדות08:10
הלוך חזורגיאיתאחתל מונדהנוטע 1 בי"ס נוף ילדות08:10
הלוך חזורירדןבךתל מונדהנוטע 1 בי"ס נוף ילדות08:10
הלוך חזורשירהפינטותל מונדהנוטע 1 בי"ס נוף ילדות08:10